האם סיבידי חוקי?

מוצרי המפ חוקיים בארה״ב ואירופה, באירופה החוק הוא THCקטן מ 0.2% ובארה”ב 0.3%. בישראל הוא אינו נחשב חוקי עדיין

בישראל יש פער בין המצב בשטח לבין המצב החוקתי.

בישראל החומר קנאבידיול CBD, אינו נמצא ברשימת החומרים האסורים בפקודת הסמים המסוכנים) על פי משרד הבריאות סיבידי אסור ליבוא או שימוש.

cbd

על פי החלטת ממשלה 1587 מיום 26.6.16, נקבע מתווה ההסדרה ל-"מדיקליזציהמסמך pdf" של מוצרי הקנביס בהובלת שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. מתווה זה מבטיח מחד התוויה נאותה למטופלים, נגישות לטיפול ואספקה של מוצרי קנביס באיכות רפואית (Medical Grade) ומאידך פיקוח ראוי על המוצר המוגדר כ-"סם מסוכן".