מהו סרטן כבד?

יש להבדיל סרטן כבד ראשוני מגידולים משניים בכבד (גרורות מסרטנים מרוחקים) שהינם שכיחים יותר. סרטן ראשוני בכבד שכיח יותר בקרב גברים מאשר בנשים, בעיקר בגיל מתקדם. חלק מהגידולים הראשוניים בכבד הם שפירים. גידולים מסוג זה הם קטנים בדרך כלל ואינם מלווים בתסמינים. משום כך, הם מתגלים לרוב במקרה, במהלך ניתוח או בדיקה של מחלות אחרות.

Vara D, Salazar M, Olea-Herrero N, Guzmán M, Velasco G, Díaz-Laviada I. (2011). "Anti-tumoral action of cannabinoids on hepatocellular carcinoma: role of AMPK-dependent activation of autophagy." Cell Death Differ. 18(7):1099-111. doi: 10.1038/cdd.2011.32. Epub 2011 Apr 8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21475304

*על פי המחקרים אנו רואים כי ישנה התכנות שקנבואידים אכן יכולים לעזור במגוון מצבים רפואיים. אך חשוב לציין כי הצלחה בטיפול אינה מובטחת ומחקרים נוספים דרושים.