מהו סרטן ריאות?

סרטן הריאות אחראי למקרי המוות הרבים ביותר בנשים ובגברים. בישראל מאובחנים בכל שנה כ־2,000 חולים חדשים בשלבים שונים של המחלה. קיימים שני סוגים עיקריים של סרטן ריאה(סרטן ריאה מסוג תאים קטנים וסרטן ריאה מסוג תאים שאינם קטנים), אשר מתנהגים ומגיבים לטיפול באופן שונה.בשיעור גבוה מהמקרים המחלה מאובחנת בשלב מתקדם, ובמקרה כזה קיים סיכון גבוה לחזרתה ולתמותה.

Caffarel MM1, Moreno-Bueno G, Cerutti C, Palacios J, Guzman M, Mechta-Grigoriou F, Sanchez C. (2008). "JunD is involved in the antiproliferative effect of Delta9-tetrahydrocannabinol on human breast cancer cells." Oncogene. 27(37):5033-44. doi: 10.1038/onc.2008.145. Epub 2008 May 5.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454173

Ligresti A1, Moriello AS, Starowicz K, Matias I, Pisanti S, De Petrocellis L, Laezza C, Portella G, Bifulco M, Di Marzo V. (2006). "Antitumor activity of plant cannabinoids with emphasis on the effect of cannabidiol on human breast carcinoma." J Pharmacol Exp Ther. 318(3):1375-87. Epub 2006 May 25.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16728591

De Petrocellis L1, Melck D, Palmisano A, Bisogno T, Laezza C, Bifulco M, Di Marzo V. (1998). "The endogenous cannabinoid anandamide inhibits human breast cancer cell proliferation." Proc Natl Acad Sci USA. 95(14):8375-80.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9653194

*על פי המחקרים אנו רואים כי ישנה התכנות שקנבואידים אכן יכולים לעזור במגוון מצבים רפואיים. אך חשוב לציין כי הצלחה בטיפול אינה מובטחת ומחקרים נוספים דרושים.