מהו סרטן פה וגרון?

סרטן הפה יכול להתבטא בסימנים הבאים: כיב או גוש בחלל הפה שלעיתים מלווים בכאב. אותו גוש או פצע יכולים לגרום לתסמונות נקודתיות. אם הסרטן פוגע לדוגמה בבסיס הלשון, ייגרם קושי ניכר בבליעה. אם הוא פוגע בחנייכים תיגרם אי יציבות של השיניים. כמו כן, יש מצבים בהם יופיע נגע בצבע לבן או אדום בריריות הפה כעדות להתפתחות סרטן.

Whyte DA, Al-Hammadi S, Balhaj G, Brown OM, Penefsky HS, Souid AK. (2010). "Cannabinoids inhibit cellular respiration of human oral cancer cells." Pharmacology. 85(6):328-35. doi: 10.1159/000312686. Epub 2010 Jun 2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20516734

*על פי המחקרים אנו רואים כי ישנה התכנות שקנבואידים אכן יכולים לעזור במגוון מצבים רפואיים. אך חשוב לציין כי הצלחה בטיפול אינה מובטחת ומחקרים נוספים דרושים.