מהו כאב?

כאב זה תחושה של סבל ואי נוחות במיקום מסוים בגוף המחווה על פגיעה ממשית או אפשרית ברקמות הגוף.

Russo EB1, Guy GW, Robson PJ. (2007). "Cannabis, pain, and sleep: lessons from therapeutic clinical trials of Sativex, a cannabis-based medicine." Chem Biodivers. 4(8):1729-43.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17712817

Fine PG1, Rosenfeld MJ. (2014). "Cannabinoids for neuropathic pain." Curr Pain Headache Rep. 18(10):451. doi: 10.1007/s11916-014-0451-2.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25160710

"These results suggest that CBD may enhance THC's antinociceptive and hypolocomotive effects, primarily prolonging THC's duration of action; however, these effects were small and inconsistent across experiments. CBD inhibition of THC metabolism as well other mechanisms likely contribute to CBD-THC interactions on behavior."

Britch SC1, Wiley JL2, Yu Z3, Clowers BH3, Craft RM4. (2017). "Cannabidiol-Δ9-tetrahydrocannabinol interactions on acute pain and locomotor activity." Drug Alcohol Depend. 175:187-197. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2017.01.046. Epub 2017 Apr 15.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28445853

*על פי המחקרים אנו רואים כי ישנה התכנות שקנבואידים אכן יכולים לעזור במגוון מצבים רפואיים. אך חשוב לציין כי הצלחה בטיפול אינה מובטחת ומחקרים נוספים דרושים.