תיקון עולם - גליליות קנאביס רפואי - ערן אלמוג T20/C4

תיקון עולם - גליליות קנאביס רפואי - ערן אלמוג T20/C4

| No Reviews

| No Reviews

Medical

Sorry no data yet. Be the 1st to add a review!

General Health

28%

Effect

Sorry no data yet. Be the 1st to add a review!

Relaxed

20%

THC

20%

CBD

4%

CBN

<1%

Strain

Indica

Quantity

10 גרם

Recommended dosage

על פי הוראות הרופא

Suitable for

Day Care
Night Care

What medical conditions it can be used for ?

Full spectrum blends delivers a full range of cannabinoids with CBD, CBG, CBD-V and THC-V.
CBD suggested to help with chronic pain, sleep disorders, multiple sclerosis, antioxidant.
CBG suggested to help with IBS, acne, Alzheimers, colitis.
THC-V suggested to help with anxiety, diabetes, concentration, parkinsons.
CBD-V suggested to help nausea, epilepsy, skin disorders, neuroprotect.

Reviews (0)

No reviews yet.