האם ניתן לשתות מיץ אשכוליות עם סיבידי?

אנו לא ממליצים להשתמש בסיבידי אם אתם סובלים מבעיות בכבד.

cbd

התרופות השונות משפיעות בשילוב עם הקנאביס בשני סוגים של שילובים בין תרופתיים אפשריים: הסוג הראשון הוא אינטראקציות פרמקו-דינאמיות, כלומר שהקנאביס והתרופה פועלים באופן דומה וכך גורם השילוב לפעילות יתר. הסוג השני הוא אינטראקציות פארמקו-קינטיות, כשהתרופה והקנאביס יחד פועלים באותו המסלול בגוף ומפריעים זה לזה. למשל, כאשר שניהם פועלים על מנגנון פרוק בכבד (מטבוליזם).

תרופות מעכבות האנזים CYP3A4 - ששילובן עם קנאביס רפואי גורר אף הוא עלייה בהשפעתו על הגוף - הן אותן התרופות שקיימת בעייתיות גם בשילוב שלהן עם מיץ אשכוליות המהווה אף הוא מעכב של אותו האנזים.